Skip to main content.

Værstasjon

Værstasjonen er en Davis Vantage Pro2. Den måler temperatur, vind, regn, luftfuktighet og lufttrykk. Data sendes til dataprogrammet Weather Display. Data blir oppdatert fra værstasjonen i forskjellige tidsintervaller. Vind og vindretning oppdateres hvert 2,5 - 3 sekund. Regn og temperatur oppdateres hvert 10 - 12 sekund. Luftfuktighet oppdateres hvert 50 - 60 sekund. Dataene sendes kontinuerlig til dataprogrammet, som igjen oppdaterer hjemmesiden på internett så ofte som hvert 3 sekund. Enkelte data på hjemmesiden oppdateres hvert 1 minutt, noen hvert 10 minutt, noen hver time, og noen kun 1 gang hvert døgn.

Hjemmeside

Hjemmesiden er bygd opp ved hjelp av en mal fra CarterLake.org. Spesiell takk til Kevin Reed hos TNET Weather. AJAX conditions display fra Saratoga-Weather.org. Malen er opprinnelig bygd på Designs by Haran.

Mobil

Har du "Smart Mobil" (iPhone, Android, etc.), kan du logge inn på denne adressen: http://la4gy.no/wd/iwdl/. I tillegg sendes det også ut data som kan leses på eldre GSM mobiltelefon, som Wap. Hvis du har satt opp telefonen med Wap, finner du denne siden på: http://la4gy.no/wd/wap/index.wml#Alteren Hvis du får en feilmelding, prøv denne adressen: http://la4gy.no/wd/wap/index1.wml#Alteren (OBS: Disse sidene vil kun fungere på nettleseren i en mobiltelefon som har Wap).

Webkamera

Webkameraet som brukes er et Logitech QuickCam Pro 9000, som er koblet til samme PC som værstasjonen. Kameraet tar automatisk ett bilde hvert minutt, som igjen lastes opp til hjemmesiden. Kameraet tar også bilder når det er natt.

Skipstrafikk

Denne siden viser et direkte bilde av skipstrafikken på Ranfjorden. Dette skjer ved hjelp av en såkalt AIS-mottaker. (AIS: Automatisk Identifikasjons System - AIS) Skipene sender ut jevnlige rapporter om navn, posisjon, fart, og andre ting via en egen VHF-kanal. Denne rapporten sendes ut oftere jo fortere skipet beveger seg. Vi tar imot disse signalene, plotter inn bevegelsene på et enkelt kart (satellittbilde), og sender dette bildet til hjemmesiden hvert minutt. Alt dette gjøres i et program som kalles Shipplotter. Det er bare større båter som er pålagt å installere AIS ombord (i tillegg til passasjerfartøy, større fiskebåter osv.), men det begynner også å bli vanlig på mindre båter.