Skip to main content.

Astronomisk Informasjon


Sol

Måne

Sol Moon age: 13 days,14 hours,55 minutes,98%
Sol opp: 07:41
Sol ned: 15:53
Dagslys: 8:12
Måne opp: 16:25
Måne ned: 05:21
98% Fullmåne


Første kvartal Fullmåne Siste kvartal Nymåne
Første kvartal Fullmåne Siste kvartal Nymåne
13:24 UTC 23 oktober 2020 14:50 UTC 31 oktober 2020 13:47 UTC 8 november 2020 05:08 UTC 15 november 2020
Vårjevndøgn Sommersolverv Høstjevndøgn Vintersolverv
Vårjevndøgn Sommersolverv Høstjevndøgn Vintersolverv
03:50 UTC 20 mars 2020 21:44 UTC 20 juni 2020 13:31 UTC 22 september 2020 10:03 UTC 21 desember 2020