Skip to main content.

Astronomisk Informasjon


Sol

Måne

Sol Moon age: 29 days,1 hours,17 minutes,0%
Sol opp: 09:52
Sol ned: 14:07
Dagslys: 4:15
Måne opp: 08:13
Måne ned: 14:25
0% Fullmåne


Første kvartal Fullmåne Siste kvartal Nymåne
Første kvartal Fullmåne Siste kvartal Nymåne
17:04 UTC 26 november 2017 15:48 UTC 3 desember 2017 07:52 UTC 10 desember 2017 06:31 UTC 18 desember 2017
Vårjevndøgn Sommersolverv Høstjevndøgn Vintersolverv
Vårjevndøgn Sommersolverv Høstjevndøgn Vintersolverv
10:29 UTC 20 mars 2017 04:25 UTC 21 juni 2017 20:02 UTC 22 september 2017 16:29 UTC 21 desember 2017